Услуга израде пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду-бр. 21-И-С/18- II Фаза Квалификационог поступка

Ознака: 21-И-С/18

Датум објављивања: 23.10.2018.

Рок за подношење понуда: 31.10.2018.

Позив за подношење понуда 21-I-S-18

Одлука о додели уговора 21-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 21-I-S-18

Контакт центар