Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење за реконструкцију пумпне станице Чардак у Сремској Каменици- II Фаза Квалификационог поступка бр.27-И-С/18

Ознака: 27-И-С/18

Датум објављивања: 05.12.2018.

Рок за подношење понуда: 13.12.2018.

Позив 27-I-S-18

Одлука о додели уговора 27-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 27-И-С-18

Контакт центар