Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима – II фаза квалификационог поступка“, бр.03-И-С/2018

Ознака:03-I-S/2018

Датум објављивања:30.03.2018.

Рок за подношење понуда:10.04. до 10,00

позив

одлука о додели

обавештење о додели уговра

Контакт центар