Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу водоводне мреже у улици Милетићевој у Лединцима број 03-И-С/2018 , друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 03-И-С/2018

Датум објављивања: 30.03.2018

Рок за подношење понуда: 11.04.2018. до 10,00

позив

одлука о додели

Контакт центар