Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење, за изградњу дела канализационе мреже у улици Омладинска у Ветернику – бр. 04-И-С/2018-друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 04-И-С/2008

Датум објављивања: 30.03.2018

Рок за подношење понуда: 10.04.2018. до 10,00

Позив

одлука о обустави

Контакт центар