Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода – Јавна набавка мале вредности

Ознака: 23/18

Датум објављивања: 17.04.2018

Рок за подношење понуда: 25.04.2018.

Позив 23 18

Конкурсна документација 23 18

Одлука о додели уговора 23 18 30.04.2018

Обавештење о закљученом уговору 23 18 16.05.2018.

Контакт центар