Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија“ број јнмв 83/18

Ознака:83/18

Датум објављивања:26.10.2018.

Рок за подношење понуда:05.11.2018. до 12,30

позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о додели уговора 83-18

Обавештење о закљученом уговору 83-18

Контакт центар