Услуга чишћења ретензионог резервоара на аератору – број 38/18

Ознака:38/18

Датум објављивања:17.05.2018.

Рок за подношење понуда:25.05.2018. до 10,00

Позив за подношење понуда

конкурсна документација

Одлука о обустави 38-18

Обавештење о обустави поступка

Контакт центар