Услуга антикорозионе заштите- број јнмв , 71/18

Ознака:71/18

Датум објављивања:20.08.2018.

Рок за подношење понуда:28.08.2018. до 11,00

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 71-18

Контакт центар