Проширено одржавање информационог система „Кориснички центар“ (ВИК КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана, број 65/18


Ознака: 65/18

Датум објављивања:09.07.2018.

Рок за подношење понуда:17.07.2018. do 10,00

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 65-18

Обавештење о закљученом уговору 65-18

Контакт центар