Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком – отворени поступак

Ознака: 17/18-С

Датум објављивања: 20.04.2018

Рок за подношење понуда: 21.05.2018.

Позив за подношење понуда 17-18-С

Конкурсна документација 17-18-С

Одлука о додели уговора 17-18-С

Контакт центар