Набавка монтажно демонтажних чесми за јавне површине – Јавна набавка мале вредности

Ознака: 28/18

Датум објављивања: 17.05.2018.

Рок за подношење понуда: 25.05.2018.

Позив 28-18

Конкурсна документација 28-18

Одлука о додели уговора 28-18

Обавештење о закљученом уговору 28-18

Контакт центар