Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом

Ознака: 11/18-С

Датум објављивања: 05.04.2018

Рок за подношење понуда: 07.05.2018.

Позив 11-18-С

Конкурсна 11 -18-С

Одлука о додели уговора 11-18-S 11.05.2018

Обавештење о закљученом уговору 11 18 s  25.05.2018

Контакт центар