Извођење радова на санацији филтерских поља 2 и 6 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала – бр. 02-И-С/2018- I I фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-И-С/2018

Датум објављивања: 20.03.2018

Рок за подношење понуда: 30.03.2018. до 10,00

позив

Контакт центар