Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду – Отворени поступак -Резервисана набавка

Контакт центар