Извођење радова на регенерацији бунара БХД 6 и 8 на изворишту „Петроварадинска ада“ са набавком и уградњом материјала – ЈНВВ – отворени поступак

Контакт центар