ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ БУКОВАЦ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка бр. 02-И/2018

Ознака: 02-I/2018

Датум објављивања: 06.12.2018.

Рок за подношење понуда: 14.12.2018. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 02-И-2018

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар