Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене – отворени поступак

Ознака: 06/18-С

Датум објављивања: 14.02.2018

Рок за подношење понуда: 16.03.2018.

Poziv za podnosenje ponuda 06-18-S

Konkursna dokumentacija 06-18-S

Pitanja i odgovori od 26.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora 06-18-S

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 06-18-S

Контакт центар