II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од Улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала

Ознака:18-И-С/18

Датум објављивања:10.10.2018.

Рок за подношење понуда:22.10.2018.

Позив за подношење понуде 18-И-С-2018

Одлука о додели уговора 18-И-С-18 25.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору 18-И-С-18

Контакт центар