I фаза квалификационог поступка – извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада – јнвв – 32/18-С

odluka o nepriznavanju kvalifikacija – radovi 32-18-S peto azuriranje liste (3)

Ознака: 32/18-С

Датум објављивања: 04.07.2018.

Рок за подношење пријава: 08.08.2018.

Позив за подношење пријава – радови

Позив за подношење пријава – радови ЕНГ

конкурсна квалификација радови – 32-18-С

Додатно појашњење 1 – 32-18-С

Додатно појашњење 2 – 32-18-С

Конкурсна квалификација радови – ПРВА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 3

Kонкурсна квалификација радови – ДРУГА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 4 – 32-18-С

Додатно појашњење 5 – 32-18-С

Додатно појашњење 6 – 32-18-С

Додатно појашњење 7 – 32-18-С

Kонкурсна квалификација радови – ТРЕЋА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 8 – 32-18-С

Додатно појашњење 9 – 32-18-С

Додатно појашњење 10 – 32-18-С

Одлука о признавању квалификације 32-18-С

Обавештење о признавању квалификације – 32-18-С

Одговр на питање 32-18-С

Одлука о признавању квалификације – прво ажурирање 32_18_С

Обавештење о признавању квалификације за прво ажурирање- 32-18-С

Додатно појашњење 11 – 31.08.2020.

Додатно појашњење 12 – 11.09.2020.

Одлука о признавању квалификација – радови – 32-18-С

Измењена одлука о признавању квалификација – радови – 32-18-С

Obavestenje o priznavanju kvalifikacije – 32-18-S (promena podataka o kandidatu)

Dodatno pojasnjenje 13 – 19.03.2021.

Одлука о признавању квалификације 32_18_С – пето ажурирање

Обаештење о поднетом ЗЗП

Закључак – обустава поступка ЗЗП

Измењена одлука о признавању квалификације 32_18_С – пето ажирирање

Obavestenje o priznavanju kvalifikacije – 32-18-S (peto azuriranje)

Одлука о признавању квалификације- 6. ажурирање листе 32-18-С   05. 11.2021.

Одлука о признавању квалификације седмо ажурирање 05.04.2022.

Obavestenje o priznavanju kvalifikacije – 32-18-S 7 ažuriranje

Контакт центар