ЈНВВ- Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода – отворени поступак

Ознака: 24/18-С

Датум објављивања:16.05.2018.

Рок за подношење понуда:15.06.2018. до 11.30

Позив 24 18-S

Конкурсна документација  24 18 S

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар