ЈНВВ – Услуга одржавања теретних возила

Ознака:28/18-С

Датум објављивања:05.06.2018.

Рок за подношење понуда:05.07.2018.  до 12.30

Позив за подношење понуда

Позив 28 18-С

Конкурсна документација

Конкурсна документација 28 18 С

Одлука о додели уговора 12.07.2018.

Одлука о додели уговора 28-18-С

Обавештење о закљученом уговору 19.07.2018.

обавештење о закљученом уговору 28 18 С

Контакт центар