ЈНМВ- Услуга ремонта противударне мембранске посуде

Ознака:73/18

Датум објављивања:28.08.2018.

Рок за подношење понуда:05.09.2018. до 12.00

Позив за подношење понуда 73 18

Конкурсна документација 73 18

Одлука о обустави поступка 73 18 07.09.2018.

Обавештење о обустави поступка 73 18

Контакт центар