ЈНМВ – Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама

Ознака:67/18

Датум објављивања:23.07.2018.

Рок за подношење понуда:31.07.2018.

Позив за подношење понуда 67 18

Конкурсна документација 67 18

Одлука о додели уговора 67 18 02.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору 67 18 22.08.2018.

Контакт центар