ЈНМВ – Набавка аутоматског узоркивача вода за ППОВ, са монтажом

Ознака:35/18

Датум објављивања:18.05.2018.

Рок за подношење понуда:28.05.2018. до 11:30

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда 35 18

Конкурсна документација

Конкурсна документација 35 18

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора 35-18 31.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору 35 18 08.06.2018.

Контакт центар