Јавна набавка велике вредности добара – Набавка уља, мазива и антифриза – отворени поступак

Ознака: 05/18-С

Датум објављивања: 08.02.2018.

Рок за подношење понуда: 12.03.2018.

Позив 05_18_С

Конкурсна документација 05_18_С

Одговор на питање 05_18_С 05.03.2018.

Одлука о додели уговора 05_18_С 16.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору 05_18_С 26.03.2018.

Контакт центар