Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi Sserveri, FC switch i 3Par storage)

Ознака: 32/18

Датум објављивања: 11.05.2018.

Рок за подношење понуда: 21.05.2018.

Позив 32_18

Конкурсна документација 32_18

Одлука о додели уговора 32_18 23.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору 32_18

Контакт центар