Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију колектора од Даничићеве улице дуж Шумадијске, Епископа Висариона и Душана Васиљева до улице Марка Миљанова у Новом Саду – II фаза квалификациони поступак

Ознака:08-И-С/20

Датум објављивања: 20.03.2020.

Рок за подношење понуда: 01.04.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 08-И-С-20

Одлука о додели уговора 08-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 08-И-С-20

Контакт центар