Povratak na listu javnih nabavki


32/13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvođenje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mreže i objekata vodovoda i kanalizacije na području Grada Novog Sada u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

Poziv
3.Izmenjen poziv za podnošenje prijava
4.Changed invitation to tenders
Konkursna dokumentacija
5.Izmenjena konkursna dokumentacija 26.04.2017.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
2.Pitanja i odgovori 2
3.Pitanja i odgovori 3
4.Pitanja i odgovori 4
5.Pitanja i odgovori 5
6.Pitanja i odgovori 6
7.Pitanja i odgovori 7
8.Pitanja i odgovori 8
9.Pitanja i odgovori 9
10.Pitanja i odgovori 10
11.Pitanja i odgovori 11
12.Pitanja i odgovori 12
13.Pitanja i odgovori 13
14.Pitanja i odgovori 14
15.Pitanja i odgovori 15
16.Pitanja i odgovori 16
17.Pitanja i odgovori 17
18.Pitanja i odgovori 18
19.Pitanja i odgovori 19
20.Pitanja i odgovori 20
21.Pitanja i odgovori 21
22.Pitanja i odgovori 22
23.Pitanja i odgovori 23
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 12.12.2013.
2.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 14.02.2014.
3.Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 26.04.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
2.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 16.04.2014.
Obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 08.01.2014.
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 24.01.2014.
Obrasci
1.Obrazac 1 V (Word format)
2.Obrazac 2 (Word format)
Obavestenje
1.Obavestenje
2.Obaveštenje 2
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
1.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
2.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije - prvo ažuriranje liste kandidata
3.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 12.12.2016.
4.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 26.04.2017.
5.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 28.06.2017.
Poziv kandidatima 27.09.2016.
1.Poziv kandidatitama za podnošenje prijave u skladu sa ažuriranim uslovima za priznavanje kvalifikacije