Завршени радови на уградњи шахта

Успешно и правовремено смо завршили радове на уградњи новог шахта на једној од улазних цеви у Фабрици воде. Упркос комплексности радова и предвиђеним осцилацијама или евентуалном прекиду у водоснабдевању, послови су изведени у најкраћем року и без осетних последица у редовној испоруци воде.
Ови послови су део планског унапређења и редовног сервисирања техничког система којима се обезбеђује:
- стабилније водоснабдевање целе дистрибутивне мреже
- већи проток воде кроз доводнике у погону за прераду
- висок ниво квалитета воде.
Захваљујемо нашим корисницима на разумевању и стрпљењу.