Заштита водомера током зимске сезоне

Пред нама је нова зимска сезона и право је време да наши корисници заштитите мерне уређаје од смрзавања. Да би се водомери и унутрашње инсталације сачували током ниских температура, веома је важно да буду изоловани на адекватан начин.

Пракса из претходних година показује да се велики број водомера налази у спремиштима која нису одговарајућа. Потрошачи су у обавези да брину о својим унутрашњим инсталацијама и да се старају да водомерно окно буде чисто и заштићено од смрзавања и механичких оштећења, као и да водомер буде доступан за одржавање и очитавање.

До смрзавања водомера долази у случајевима када нису прописно смештени у одговарајућим спремиштима, нарочито у подрумима без прозора. Такође, није редак случај да дође до смрзавања и пуцања унутрашњих инсталација у објектима који се током зиме ређе користе па је и утрошак воде мањи. У таквим околностима предлажемо да се водомери утопле, као и да се испусти вода из инсталација у објектима где се не станује током зиме, као и у просторијама које се током зиме не греју (подруми, гараже, поткровља) те да се на тај начин водомери заштите од могуће штете која настаје смрзавањем. Посебно апелујемо на власнике викендица, будући да се у таквим објектима током зиме ређе борави.

Уколико је водомер постављен плитко, тада је потребно поставити неки термоизолациони материјал преко њега, као што су даске, стиропор или слама. Молимо потрошаче да водомере не завијају у крпе, јер то не представља довољну заштиту када су ниске температуре.

Потрошачи који имају прописно изграђена водомерна окна не треба да страхују од смрзавања водомера јер су водомери у тако изграђеним окнима испод зоне смрзавања и, уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од оштећења.

Апелујемо на грађане да на време провере своје унутрашње инсталације и мерне уређаје и тиме предупреде евентуалне трошкове узроковане пуцањем истих. Све уочене кварове на водомеру грађани могу да пријаве нашем Контакт центру, бесплатним позивом на број 0800/333-021. Уочене кварове на унутрашњим инсталацијама потрошачи су обавезни да самостално отклоне.