Заштита водомера и унутрашњих инсталација током зиме

Да би се сачували водомери током зимског периода и неометано мерили потрошњу воде потребно их је адекватно заштитити. Пракса из претходних година показује да се велики број водомера налази у спремиштима која су неодговарајућа и у којима долази до смрзавања мерног уређаја. Обавеза потрошача је да брину о својим унутрашњим инсталацијама и да се старају да водомерно окно буде чисто и заштићено од смрзавања и механичких оштећења, као и да водомер буде доступан за одржавање.

До смрзавања водомера долази у случајевима када они нису прописно смештени у одговарајућим спремиштима, у подрумима без прозора и када долази до смрзавања унутрашњих инсталација у објектима без утрошка воде. У таквим околностима предлажемо да се водомери утопле, као и да се испусти вода из инсталација у објектима где се не станује током зиме као и просторија које се током зиме не греју (подруми, гараже, потркровља) те да се на тај начин водомери заштите од могуће штете која настаје смрзавањем. Посебно апелујемо на власнике викендица, будући да се у овим објектима током зиме ређе борави.

Уколико је водомер постављен плитко, тада је потребно поставити неки термоизолациони материјал преко њега. То могу бити даске, стиропор или слама. Молимо потрошаче да водомере не завијају у крпе, јер то не представља довољну заштиту када су ниске температуре.

Потрошачи који имају прописно изграђена водомерна окна не треба да страхују од смрзавања водомера јер су водомери у овако изграђеним окнима испод зоне смрзавања и уколико је водомерно окно поклопљено не постоји опасност од овакве врсте оштећења.

Апелујемо на грађане да на време провере своје унутрашње инсталације и мерне уређаје и тиме предупреде евентуалне трошкове узроковане пуцањем истих. Све уочене кварове на водомеру грађани могу пријавити нашем Контакт центру на 0800/333-021. Уочене кварове на унутрашњим инсталацијама потрошачи су обавезни да отклоне у сопственој режији.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 21.11.2017.