Враћање државног земљишта и водозахватни појас

Враћање државног земљишта и водозахватни појас


ЈКП „Водовод и канализација“ поздравља одлучну акцију полиције на привођењу осумњичених да су конверзијом земљишта у власништву „Слоге“ из Каћа оштетили државу за преко 300 милиона евра.

Будући да су се у појединим медијима већ појавили натписи о „атрактивним локацијама“ на спорном земљишту, ЈКП „Водовод и канализација“ још једном подсећа јавност да простор у залеђу изворишта Ратно острво представља будућност водоснабдевања Новог Сада, јер се на њему налазе резерве подземне воде за експлоатацију једнаке онима које тренутно имамо на располагању на сва три постојећа изворишта.

Отуда очекујемо да ће повраћај земљишта државним органима ићи у правцу предаје дела предметног земљишта Граду Новом Саду и ЈКП „Водовод и канализација“, како би била обезбеђена сигурност водоснабдевања у наредним деценијама.

Сигурни смо да ћемо у процесу предаје дела земљишта у залеђу изворишта Ратно острво имати подршку оснивача како би функционисање Новог Сада као заједнице у будућности било обезбеђено.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url