Водомери и унутрашње инсталације у хладним данима

Будући да почиње период године у ком се очекују ниске температуре, апелујемо на грађане који живе у кућама да благовремено топлотно изолују мерне уређаје и унутрашње инсталације и тако спрече смрзавање водомера и нестанак воде у својим кућама.

Било би добро и да грађани провере да ли су водомерни шахтови добро затворени и да их не отварају како не би дошло до смрзавања воде у цевима.

Поред тога, превентивно могу извршити топлотну изолацију цеви у просторијама домаћинства које се греју слабије или не греју уопште. Било би корисно у овом периоду искључити дворишне чесме.

Дворишне водоводне инсталације које воде до чесми, гаража, шупа и издвојених објеката који се не греју требало би такође испразнити или благовремено обезбедити.

Уколико је водомер постављен плитко или у подрумским просторијама без прозора, тада је потребно поставити неки термоизолациони материјал као што су даске, стиропор или слама преко водомера. Завијање водомера у крпе не представља довољну заштиту.

Власници објеката у којима се борави периодично - као што су нпр. викендице - и у којима у зимском периоду нема потрошње воде, требало би да исконтролишу своје инсталације и водомере; да испусте воду из тих инсталација, те да затворе воду у тим објектима како не би дошло до стварања веће штете. Водомери у прописно изграђеним окнима налазе се испод зоне смрзавања и уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од овакве врсте оштећења.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 06.12.2016.