Велике припреме за квалитетну и стабилну сезону водоснабдевања

ЈКП „Водовод и канализација” је почело са радовима на утискивању нових дренова у један од рени бунара, прецизније БХД 6 на Ратном острву. У питању је инвестиција која ће се изводити наредних шест месеци. Извођење ових радова је неопходно, будући да је последње санирање овог бунара рађено 90. године прошлог века. Утискивањем нових дренова од прохромског челика, тачније четири дрена, дужине 40 до 50 метара и 290 мм пречника  значајно се продужава век трајања рени бунара који ће бити одржив од 50 до 100 година. Радови неће битно утицати на водоснабдевање, а на овај начин Нови Сад ће бити обезбеђен већом количиним сирове воде за наредни период, са досадашњих 60 литара на 90 до 100 литара у секунди.

 

Сирова вода са изворишта допрема се у Фабрику воде преко два доводника АЦ ДН 700. Временом се, услед свакодневне експлоатације, на унутрашњости цеви таложе наслаге што смањује њихов пречник, те доводи до отежане дистрибуције сирове воде, оптерећења система за прераду и повећања потрошње електричне енергије.

Као најбоље решење, на једној од улазних цеви у Фабрици воде уградиће се шахт са припадајућим елементима који ће омогућити технички једноставније и временски краће испирање доводника сирове воде. Током извођења ових радова који ће трајати минимум 48 сати очекује се слабији притисак.

Планирани почетак радова очекује се најкасније до средине јуна у зависности од временских услова.

 

У петак, 21. маја ЈКП „Водовод и канализација” почиње са радовима на одржавању резервоара у Фабрици воде.

Ово је изузетно комплексан посао који изискује време јер је неопходно потпуно пражњење резервоара, испирање и дезинфекција. Када се заврши процес дезинфекције, следи преглед унутрашњости и исправности резервоара. Након што се утврди његова исправност и санирају евентуална оштећења, почиње поновно пуњење резервоара.

Овај посао спада у редовно одржавање објеката а његов циљ је да се обезбеди санитарна исправност резервоара пијаће воде. У питању су радови које је неопходно извршити на сваких 10 година.

Због наведених радова, постоји могућност слабијег притиска у дистрибутивном систему од суботе, 22. маја до петка, 28.маја.

 

Апелујемо на наше кориснике за разумевање и стрпљење јер су сви наведени радови неопходни зарад сигурнијег водоснабдевања са изворишта. Ови послови су део планског унапређења техничког система којима се обезбеђује:

- стабилније водоснабдевање целе дистрибутивне водоводне мреже,

- већи проток воде кроз доводнике у погону за прераду и

- висок ниво квалитета воде.

EnglishGermanRussianSerbian