Успешно решена комплексна хаварија на Мишелуку

Становници сремске стране града су готово два дана били без воде услед хаварије која се десила на доводнику профила ф 900 на 150 метара од резервоара Мишелук, са кога се тај део и снабдева водом за пиће. Радници ЈКП-а „Водовод и канализација” су, стигавши на терен, покушавали да дођу до места под земљом где је дошло до пуцања, међутим проблем је био у томе што су близу цевовода високонапонски каблови те је отклањање хаварије у великој мери било отежано и успорено. Наиме, цевовод се налази на веома великој дубини, од око шест метара, тако да је требало уложити много труда да се успостави безбедно градилиште, а већим делом радови су извођени ноћу што је додатно отежало цео посао.

С обзиром на то да је цевовод изграђен давне 1985. године, протоком времена је дошло до корозије на спољном елементу, тачније на цевном споју. Реч је о атипичној спојници коју су радници ЈКП-а „Водовод и канализација" покушали да замене помоћу материјала којим располажемо, али због специфичности саме спојнице то се није показало као адекватно решење те је предузеће морало да увезе оригинални део из иностранства.

     

Важно је напоменути да када се десе хаварије толиких размера постоји процедура по којој се ради, у смислу ангажовања великог броја добављача, извођача радова, подизвођача итд, па самим тим и поред свег труда и ангажовања запослених деси се често да треба одређено време да се посао заврши. Иако је разумљиво да је грађанима на првом месту наставак уредног водоснабдевања, морамо напоменути да је некада потребно више времена за санацију да би све било урађено како треба и како се у будућности хаварије не би изнова дешавале.

Ово је била само једна у низу хаварија које се дешавају услед дотрајалости главних водова, од којих су неки стари и више од тридесет година. Суштински, неопходна је систематска замена свих старих цевовода, како би проблеми у водоснабдевању били трајно решени. ЈКП „Водовод и канализација“ реконструисало је одређени део мреже, на томе се и даље ради, међутим целокупан процес је системски, врло комплексан и потребно је време за његову реализацију јер она зависи од много фактора. Подсећамо да је прошле године реконструисан цевовод ДН 800 из 1963. године у оквиру Старе филтер станице, који је уједно био и најстарији цевовод у систему. Том заменом осигуран је стабилнији систем водоснабдевања у будућности, а стара пумпна станица „Штранд“ постала је златна резерва у дистрибутивном систему.

Службе ЈКП-а „Водовод и канализација“ труде се да дистрибутивни систем одрже функционалним иако се на дневном нивоу дешава око пет до шест хаварија, како мањих тако и већих размера, што захтева максимално ангажовање и људства и механизације те бисмо овом приликом апеловали на наше кориснике да имају стрпљења и разумевања.