Услуге севиса фреквентних регулатора призвођача „Emerson“ и „Danfoss“ – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 102/19

Датум објављивања: 17.12.2019.

Рок за подношење понуда: 25.12.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 102-19

Конкурсна документација 102-19

Одлука о додели уговора 102-19

Обавештење о закљученом уговору 102-19