Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода – јнмв,број 57/18

Ознака:57/18

Датум објављивања:03.07.2018.

Рок за подношење понуда:11.07.2018. до 10,30

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 57-18

Обавештење о закљученом уговору 57-18