Услуге интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација- Отворени поступак –