Услуге антикорозионе заштите – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 10/20

Датум објављивања: 26.02.2020.

Рок за подношење понуда: 05.03.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 10-20

Конкурсна документација 10-20

Одлука о додели уговора 10-20

Обавештење о закљученом уговору 10-20