Услуга техничког прегледа возила – ЈНМВ 33/19

Ознака: 33/2019

Датум објављивања: 03.05.2019.

Рок за подношење понуда: 13.05.2019. do 12.00h

Позив за подношење понуде 33-19

Конкурснa документација 33-19

Одлука о додели уговора 33-19

Обавештење о закљученом уговору 33-19