Услуга техничког прегледа возила, број јнмв 28/20 – јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 28/20

Датум објављивања: 22.05.2020.

Рок за подношење понуда: 01.06.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 28-20

Конкурсна документација 28-20

EnglishGermanRussianSerbian