Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима-ЈНМВ 13/19

Ознака: 13/2019

Датум објављивања: 11.03.2019.

Рок за подношење понуда: 19.03.2019. do 10.30h

Позив за подниошење понуда 13-19

Конкурсна документација 13-19

Одлука о додели уговора 13-19

Обавештење о закљученом уговору 13-19