Услуга сервисирања вакуумских прекидача ВК „Кончар“ за ПС „Лиман“, број јнмв 44/20 – јавна набавка мале вредности услуга

Ознака: 44/20

Датум објављивања: 17.06.2020.

Рок за подношење понуда: 25.06.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 44-20

Конкурсна документација 44-20

Одлука о додели уговора 44-20

EnglishGermanRussianSerbian