Услуга сервисирања канализационе SCADA апликације – јавна набавка мале вредности