Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 77/20

Датум објављивања: 30.09.2020.

Рок за подношење понуда: 09.10.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 77-20

Конкурсна документација 77-20

Одлука о додели уговора 77-20

Обавештење о закљученом уговору 77-20