Услугa сервиса и поправке пумпних агрегата – Jавнa набавкa мале вредности услуга

Ознака: 83/19

Датум објављивања: 05.11.2019.

Рок за подношење понуда: 13.11.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 83-19

Конкурсна документација 83-19

Одлука о додели уговора 83-19

Обавештење о закљученом уговору 83-19