Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage) – ЈНМВ 35/19

Ознака: 35/2019

Датум објављивања: 10.05.2019.

Рок за подношење понуда: 20.05.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 35 -19

Конкурсна документација 35-19

Одлука о додели уговора 35-19

Обавештење о закљученом уговору 35-19