Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)-ЈНМВ 25/20

Ознака: 25/20

Датум објављивања: 13.05.2020.

Рок за подношење понуда: 21.05.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 25-20

Конкурсна документација 25-20

EnglishGermanRussianSerbian