Usluga prenosa kanalizacionog InVIEW Web SCADA sistema sa pripadajućom bazom podataka na server, uz održavanje pomenutog sistema broj 86/19-jnmv

EnglishGermanRussianSerbian